Lá cẩm, lá cẩm

 photo IMG_2450_zpsc1d07679.jpg

Mình bị mê màu tím của lá cẩm. Hôm nay lại đem ra làm bánh da lợn và làm thạch.

Nước lá cẩm để nguyên thì có màu mận chín nhưng khi trộn với nước cốt dừa thì lại ra màu tím thực sự, rất đẹp!

Tiếp tục đọc