Bánh dứa úp ngược phiên bản mini ^^

Đã bàn giao hết công việc, nghỉ ở nhà từ 2 tuần nay. Đã chuẩn bị xong đồ dùng, khăn khố, tã lót… Vậy mà bạn Cún em vẫn chưa chịu chui ra =))) Mẹ thì cứ loanh quanh ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn…nhàn cư vi bất thiện, nên mặc dù đã dẹp hết đồ nghề bánh trái, đóng thùng cất đi rồi mà buồn chân buồn tay lại bỏ bơ bột ra làm.

Tiếp tục đọc