Mùa mít thứ 2

Mùa mít thứ 2 được ăn quả. Và năm thứ 6 kể từ khi gieo hạt.

Năm ngoái mít bói được có hai quả, nên năm nay thấy nó đậu 1 đàn thì người nông dân mừng vui khôn xuể. Hí ha hí hửng nghĩ đến đoạn được ăn mít mệt nghỉ mà lòng vui phơi phới.
Tiếp tục đọc