Mùa trung thu 2016

Khi làng bánh đã đi đến cuối vụ trung thu, thì mình mới vượt được cơn lười để làm một mẻ bánh nướng. Cũng vì còn hũ nước đường đã nấu từ hai năm trước chứ không là lại thôi không làm nữa đấy. Tiếp tục đọc