Đồng hồ dâu tây

Hôm rồi chiếc đồng hồ treo tường nhà mình bị rơi vỡ. Mặt kính, số và khung đều hỏng cả, chỉ duy nhất lốc kim là không sao, nằm tan nát dưới đất rồi mà vẫn kêu tích tắc, kim vẫn quay.

Nghĩ tiếc cái đồng hồ nên mình rủ bạn Cún cùng làm chiếc đồng hồ mới, cũng nhân thể mấy ngày nghỉ lễ không đi chơi đâu. Tiếp tục đọc