Giáng sinh của Cún & Miu

Vì em Miu còn bé lắm và em thích gặm mọi thứ nên năm nay nhà mình không trang trí cây thông, cũng chẳng  treo vòng nguyệt quế. Chỉ bày biện chút chút góc bàn ăn và phòng Cún cho thêm tẹo không khí. Hy vọng mùa Noel năm sau, em Miu lớn hơn sẽ biết giúp mẹ trang trí cây thông chứ không phá như giờ. Tiếp tục đọc