Cây đậu của Cún và những chiếc răng cửa

Hồi nghỉ hè, mẹ cho Cún mấy hạt đậu để trồng. Có đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, Cún đem trồng ở ô đất dưới chân cầu thang lên phòng. Vài hôm sau hạt đậu đã nảy mầm mọc lên cây đậu con. Và thế là suốt cả hai tháng hè, Cún có việc để làm hằng ngày là chăm sóc cây đậu và quan sát nó lớn lên.

Và cũng bắt đầu từ lúc nghỉ hè, Cún thay chiếc răng đầu tiên. Mặc dù đậu và răng thì không liên quan gì đến nhau cả. Nhưng vì cả đậu lẫn răng đều mọc/rụng trong cùng một khoảng thời gian nên mẹ gộp chung lại thôi à. Tiếp tục đọc