Em Miu nửa tuổi

Vèo một cái đã hết 6 tháng, mẹ phải quay trở lại với công việc rồi. Vậy mà em lại sốt một trận 3 ngày, sau đó là nổi ban đỏ thêm hai hôm nữa làm mẹ lo lắng quá thể.

Để kỷ niệm mốc em nửa tuổi, mẹ làm cái bánh, mua bó hoa, trải khăn trải bàn mới để làm một bữa tiệc nho nhỏ. Thực ra là vì mẹ muốn ăn bánh quá nên kiếm cớ vậy thôi.

Mong em ăn ngoan ngủ ngoan, để mẹ yên tâm đi làm nhé! Tiếp tục đọc