Baking challenge 43 – Bánh búp bê

Lần đầu tiên làm host. Hị hị. Từ lúc nhận lệnh đến khi xong đề là 3 ngày. Ke ke… thực sự là mình rất hứng khởi với chủ đề này. Cả nhà cùng xem đề nhé.

BAKING CHALLENGE 43 – BÁNH BÚP BÊ

 photo IMG_1717_zpsf8146b05.jpg

Tiếp tục đọc