Tết sớm

Tính ra còn nửa tháng nữa là Tết, ngoài đường quất đào đã rộn ràng khắp phố. Bánh chưng thì có vẻ chưa được khởi động nhiều lắm,chắc phải qua ngày 23 tiễn ông Táo về trời thì chợ mới nhiều lá dong, chuối xanh, lạt giang trắng muốt… …

Tiếp tục đọc